Literatura

Obvezna literatura:

1. Novoselec, Petar: Opći dio kaznenog prava, drugo, izmijenjeno izdanje Zagreb, 2007.

2. Novoselec (ur.) i dr.: Posebni dio kaznenog prava, Prvo izdanje, Zagreb, 2007.

Za polaganje ispita iz posebnog dijela obvezni su slijedeći sadržaji udžbenika: kaznena djela protiv života i tijela (str. 1 - 50), kaznena djela protiv Republike Hrvatske (str. 75 - 97), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (str. 99 - 144), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (str. 145 - 179), kaznena djela protiv časti i ugleda (str. 181 - 201), kaznena djela protiv imovine (str. 215 - 246), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa (str. 289 - 303), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (str. 365 - 376), kaznena djela protiv službene dužnosti (str. 397 - 413).

3. Kazneni zakon (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. , 71/06., 110/07 i 152/08)


Kazneni zakon (pročišćeni tekst) možete preuzeti ovdje.