Literatura

Obvezna literatura:

1. Vladimir Ljubanović, Kazneno procesno pravo, izabrana poglavlja, Osijek, 2002.

2. Davor Krapac, Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije, Narodne novine, Zagreb, 2007., i to: str. 1-64., 84.-106., 116-147., 339-436.

3. Zakon o kaznenom postupku

Dodatna literatura:

1. Vladimir Bayer, Kazneno procesno pravo, knjiga II., Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava, Zagreb, 1995.

2. Davor Krapac, Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskoga postupovnog prava, Zagreb, 2006.