Vježbe

Ispit iz vježbi sastoji se od:

1. činjeničnog stanja na temelju kojega je potrebno napisati jedan od podnesaka ili odluka suda obrađenih na predavanju,

2. četiri dodatna pitanja koja se odnose na prethodni postupak (predistražni postupak, istraga, optuživanje), te glavnu raspravu i presudu.


U pisanom dijelu ispita može se ostvariti maksimalno 8 bodova, a 4 boda je potrebno ostvariti za prolaz.