Kriminologija i viktimologija

Literatura:

Davor Derenčinović: Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju s osnovama kaznenog prava

str.: 1.-27. - uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju
29.-36. - učenje o pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja
187.-247. - kriminološke teorije o uzrocima kažnjivih ponašanja