Ispitni rokovi

Suzbijanje organiziranog kriminaliteta, 21.11.2009. u 12 sati.Dolazak na ispit obavezno prijaviti barem 2 dana ranije na e-mail: tomz@pravos.hr ili telefon 031/224-552